webmaster

webmaster

กรมการจัดหางานจับมือบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม ขยายความร่วมมือระหว่าง
รัฐและเอกชนด้านการจัดหางาน สร้างโอกาสมีงานทำให้ประชาชน 
รองรับตลาดแรงงานในยุค Thailand 4.0

ข่าวJobbkk

กรมการจัดหางานได้ขยายความร่วมมือกับภาคเ…